Wednesday, October 31, 2012

Nilai Murni

Membina ayat berdasarkan nilai
NILAI /AYAT


1
Tekun berusaha 
   Ali selalu hadir latihan sukan agar berjaya dalam pertandingan sukan sekolahnya tiga minggu lagi.

Ayat lengkap :Kita mesti
tekun berusaha iaitu selalu menjalani latihan sukan untuk berjaya.
2
Hormat guru 
 Ali patuh dengan nasihat dan tunjuk ajar yang diberikan oleh gurunya.

Ayat lengkap
:Kita hendaklah hormat guru contohnya mendengar nasihat dan tunjuk ajar yang diberikan   oleh  guru.

3 Menjaga kesihatan diri 

  Ali menjaga pemakanannya setiap hari dengan memastikan makanan tersebut     berkhasiat dan seimbang.

Ayat lengkap :Kita perlu
menjaga kesihatan diri seperti makan makanan berkhasiat dan seimbang
4
Rajin belajar 
 Ali selalu mengulangkaji pelajarannya pada waktu malam.

Ayat lengkap
: Kita juga haruslah rajin belajar iaitu dengan mengulangkaji pelajaran.

5
Menghargai kejayaan
  Ali telah menjadi johan 100m dan semua kawannya mengucapkan tahniah kepadanya.

Ayat lengkap
: Kita mesti menghargai kejayaan rakan kita contohnya mengucapkan tahniah. 
 

Contoh rumusan nilai


          Nilai murni yang saya dapati ialah,kita mesti tekun berusaha iaitu dengan selalu menjalani latihan sukan untuk berjaya Seterusnya, kita hendaklah hormat guru contohnya mendengar nasihat dan tunjuk ajar yang diberikan oleh guru..Selain itu,kita perlu menjaga kesihatan diri seperti makan makanan berkhasiat dan seimbang .Di samping itu,kita haruslah rajin belajar dengan mengulangkaji pelajaran.. Akhir sekali,kita sewajarnya  menghargai kejayaan contohnya dengan mengucapkan tahniah.

No comments:

Post a Comment